KIT KIỂM TRA NHANH KIỀM TRONG NƯỚC

585,000

Gọi đặt mua 0914 130 988 (7:30 - 22:00)

280B3 Lương Định Của. Phuong An Phú. Quận 2, TPHCM

Tại sao cần Kit kiểm tra nhanh hàm lượng kiềm tổng trong nước?

Khả năng đệm pH của nước được gọi là độ Kiềm. Tổng độ Kiềm được định nghĩa là tất cả hàm lượng Bazơ đang hiện diện trong nước. 2 Ion thường thấy nhất ở Kiềm là Bicarbonate (HCO3-) và Carbonate (CO32-). Trong các ao nuôi trồng thủy hải sản thì có các loại Bazơ phổ biến như Hydroxyte, Bearates, Carbonate, Bicarbonate hay Hydroxyte. Đơn vị dùng để đo Tổng độ Kiềm là mg/L CaCO3, các nhà nuôi thủy sản thường mong muốn nồng độ Tổng Kiềm trong nước từ 75-200 mg/L CaCO3.

Sản phẩm của Aquasol có độ chính xác cao, nhiều thang đo để lựa chọn

Mã sản phẩm Thang đo Số lượng test Giá nguyên bộ Giá mỗi test
AE-204 10-200,

100-2000 mg/l

as caco3

300 585,000 2,000
AE-214 5-100,

25-500 mg/l 

as caco3

300 585,000 2,000


Ưu Đãi Chỉ Có Tại Thịnh Phát


SẢN PHẨM GỢI Ý

Nội dung sản phẩm

     CÁCH TÍNH HÀM LƯỢNG KIỀM HYDROXIDE, CARBONATE, BICARBONATE

  1. Tính độ kiềm Phenolphthalein (OH-)
  2. Tính độ kiềm Bicarbonate (HCO3-)
  3. Tính độ kiềm Carbonate (CO3-2)

1. Độ kiềm phenol P: Tính Được khi cho 2 giọt AK1 vào tiến hành đếm bao nhiêu giọt AK5(mỗi giọt 5 ppm) hay AK6(25ppm)

2. Độ kiềm T Bicarbonate HCO3 : Khi đã chuẩn độ được kiềm tự do, dung dịch mất màu thêm 1 muỗng AK4 vào dung dịch chuyển sang màu xanh lá cây. Tiếp tục chuẩn độ đếm số giọt của AK5 va2 AK6 đến khi vừa chuyển sang màu đỏ tía thì dừng lại.

 

Dựa trên kết quả có thể tính độ kiềm do các ion khác nhau gây ra theo bảng sau:

Kết quả chuẩn độ Độ kiềm [OH] Độ kiềm[CO32-]= Độ kiềm [HCO3]
P=0 0 0 T
P<T/2 0 2P T-2P
P=T/2 0 2P 0
P>T/

 

 

2

2P-T 2(T-P) 0
P=T T 0 0

 

Trong đó

P: độ kiềm phenolphthalein, hay

T: độ kiềm Bircabonate hay Độ kiềm tổng

 

Ví dụ: Đo kiềm bước 1 P là X = 40, 50, 60 ppm và bước 2 là T(hay M) =100ppm. Mình có sự lý giải và phân tích chi tiết như bên dưới.

1.Độ kiềm P ở bước 1 P(alkalinity)= 0 hay vừa chuyển hồng nhẹ, và độ kiềm tổng ở bước 2 là 100ppm. Thì dựa theo bảng trên: [OH] = 0; [CO32-]= 0 và kiềm HCO32-= 100ppm.

  1. Độ kiềm P ở bước 1: P (alkalinity)= 40ppm< (1/2 độ kiềm bicarbonate ở bước 2 100ppm), Thì dựa theo bảng trên: [OH] = 0; [CO32-]= 2×40 và kiềm HCO32-= 100ppm-(2×40)= 20ppm
  2. Độ kiềm P ở bước 1: P(alkalinity)= 50ppm= (1/2 kiềm Bircabonate) ở bước 2 100ppm/2=50ppm, Thì dựa theo bảng trên: [OH] = 0; [CO32-]= 2×50=100ppm và kiềm HCO3= 100ppm-(2×50)= 0ppm
  3. Độ kiềm P ở bước 1: P(alkalinity)= 60ppm>(1/2 ) ở bước 2 100ppm/2=50ppm, Thì dựa theo bảng trên: [OH] = 2×60-100=20ppm; [CO32-]= 2x(100-60)=80ppm và kiềm HCO32-= 0ppm

Tham khảo thêm kit kiểm tra nhanh acid tổng

KIT KIỂM TRA NHANH ACID TỔNG