Hiển thị 1–12 của 54 kết quả

Ưu tiên xem

Ưu tiên xem

Đo ghi dữ liệu data logger (hay còn được gọi là logging) là quá trình ghi lại thông tin hoạt động, sự kiện hoặc dữ liệu quan trọng trong một hệ thống hoặc ứng dụng. Khi một hệ thống hoạt động, nó thường tạo ra nhiều sự kiện, bao gồm cả lỗi, cảnh báo, hoạt động của người dùng và thông tin khác. Để theo dõi và phân tích hệ thống, các sự kiện này cần được ghi lại và lưu trữ một cách cẩn thận, data logger

Việc đo ghi dữ liệu, data logger có thể thực hiện thông qua việc lưu trữ dữ liệu vào các tệp tin (log files) hoặc hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Với Data logger Dữ liệu ghi lại thường bao gồm thông tin về thời gian, nguồn gốc của sự kiện, mô tả chi tiết về sự kiện, và bất kỳ thông tin khác có ích mà người quản trị hệ thống hoặc nhà phát triển ứng dụng muốn lưu trữ.

Việc đo ghi dữ liệu data logger có nhiều ứng dụng trong các hệ thống phân tán, ứng dụng web, ứng dụng di động và hầu hết các hệ thống máy tính khác. Nó giúp các nhà phát triển và quản trị hệ thống phân tích, theo dõi và gỡ lỗi các hoạt động của hệ thống, tìm ra nguyên nhân của sự cố, cải thiện hiệu suất và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.