Nồng độ pH giảm mạnh bởi nguyên nhân nào?

Nồng độ pH giảm mạnh bởi nguyên nhân nào?

Nồng độ pH đất là 1 trong các chỉ số để có thể đánh giá được chất lượng đất trồng. Nếu như đất trồng với nồng độ pH thấp, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển cây trồng. Nồng độ pH đất sụt giảm do nguyên nhân dưới đây:

Dùng phân hóa học nhiều

Bản chất ở trong loại phân NPK có nồng độ pH thấp. Nồng độ pH ở trong phân NPK giao động 3 – 5 nên khi bón phân hóa học vào trong đất thì nồng độ pH sẽ thay đổi. Việc bón phân nhiều mà không kiểm soát thì nồng độ pH giảm sâu gây ra thất thoát phân lớn. Cách xử lý: Buộc bón phân NPK ở trong canh tác, chia nhỏ ra làm thành nhiều lần để bón. Khi chia nhỏ thì cây sẽ hấp thụ tốt, chỉ số nồng độ pH giảm đột ngột.Do đó, giữ cho nồng độ pH dễ dàng, giảm chi phí.

Đất không được cấp đủ chất dinh dưỡng

Ở trong quá trình phát triển và sinh trưởng, cây trồng hút lượng lớn chất kiềm ở trong đất như Mg2+, Ca, K, Na … để có thể hình thành. Với thực vật tự nhiên, chất kiềm được trả lại ở đất trong dạng xác thực vật. Tuy nhiên với đất canh tác thì lượng lớn chất kiềm bị lấy đi không hoàn lại đất dưới dạng sản phẩm nông nghiệp. Hay nếu hoàn lại không đủ. Đây chính là nguyên nhân khiến chất kiềm ở trong đất giảm dần, đất chua hóa. Cách xử lý: Trả lại chất kiềm đầy đủ cho đất bằng việc che phủ đất bằng việc tàn dư thực vật, bón phân ủ ở trong đất.

Đất kém thoáng khí

Ở trong quá trình vi sinh vật có sự phân giải chất hữu cơ sẽ sinh ra các axit hữu cơ. Acid này dễ dàng hòa tan Mg, Ca ở trong đất, lảm đất bị hóa chua. Do đó, đất quanh năm ở ngập nước, phần lớn đất than bùn, đất lầy thụt đều chua. Cách giải pháp: Tạo cho đất độ thông thoáng, tránh để cho đất ngập nước.

pH thấp bởi mưa nhiều, mất đi lớp phủ thực vật

Vì sao mùa mưa thì nồng độ pH đất xuống thấp? Bởi ở trong nước mua có chứa nhiều đậm gốc NH3-. Đạm này khiến cho đất nước giải phóng ra ion H+ nên nồng độ pH giảm nhanh. Bên cạnh đó, khi mặt đất này không được che phủ và mưa nhiều để làm rả trôi lớn, dòng chảy sau khi mưa mang tới nhiều chất dinh dưỡng dễ hòa tan ở trong đất xuống đất  sâu. Ở trong đất chứa niều chất kiềm như là kali, magie, canxi …. Thieeuse chất kiềm làm cho đất thêm chua nên độ pH càng thấp. Cách xử lý: Tiến hành che phủ đất với thẩm thực vật như cây bụi, cỏ bản địa …. Bón vôi giữa mùa mưa để cho nồng độ pH không bị giảm. Bạn nên bón vôi dolomit để có thể cải tạo đất.

Nguồn: Tổng hợp