Độ pH thấp tác động tới chất dinh dưỡng ở trong đất

Độ pH thấp tác động tới chất dinh dưỡng ở trong đất

Đất có nồng độ pH thấp hay gọi là đất chua với nồng độ pH thấp dưới 5. Đất kiềm, đất chua, đất trung tính được gọi lần lượt với tên đất là nồng độ pH cao, thấp, trung bình.

PH thấp ảnh hưởng tới cây trồng hấp thụ chất dinh dưỡng

Đối với phái cây trồng thì hầu hết cây trồng hấp thụ dinh dưỡng mức pH trung tính:

  • Fe, Mn sẽ được cây trồng hấp thụ tốt nếu như pH dao động 4,5 – 6.
  • Zn, Cu, Bo được cây hút tốt nếu pH ở mức là 5 – 7.
  • Magie, Canxi được cây hút tốt nếu pH ở mức 7 – 8,5.
  • Lân được cây hấp thụ tốt nếu pH ở mức là 6 – 7.
  • K, S, N được cây hấp thụ tót nếu pH ở mức 6 – 8.

PH thấp ảnh hưởng tới chất dinh dưỡng ở trong đất

Nồng độ pH càng thấp thì sắt, phèn nhôm di động ngày càng nhiều. Ion này gây độc đối với cây trồng. PH thấp khiến cho Al3+ + PO4 3- tạo thành AlPO4 kheiesn cho lân bị đất giữ chặt. Lân giữ chặt và khó tan nếu như không có được giải pháp khiến cho cây trồng khó có thể hấp thụ. Tình trạng đó nếu như để lâu thì khiến cho cây còi cọc, năng suất kém, suy yếu. Bên cạnh đó, pH đất thấp khiến cho chất vi lượng linh hoạt. Điển hình như Zn, Bo, Mn, Cu, Fe … dễ hòa tan khiến cho đất bị suy thoái nhanh. Do đó, khi nồng độ pH trong đất thì chúng ta cần phải bổ sung vôi, vi lượng để đất có thể cải tạo tốt hơn.

Chất vi lượng được đánh giá tốt cho đất có trong loại vật chất hữu. Ở trong phân chuồng, xác bã động thực vật, phân xanh có nhiều vi lượng. Bạn có thể dùng sản phẩm đó để bón cho cây nhằm bổ sung được vi lượng. Nhưng để bổ sung nhanh cho những cây trồng hấp thụ được chúng thì bạn nên tham khảo phân bón trung vi lượng. Như vậy, độ pH trong đất có vai trò quan trọng đối với độ tan trong dinh dưỡng d dất. Nồng độ pH càng thấp sẽ khiến độ hữu dụng dinh dưỡng ở trong đất kém. Khả năng về hấp thụ các chất dinh dưỡng cây tỉ lệ nghịch cùng độ pH. Độ pH cần được duy trì ở mức là 5,5 tới 7,5 để có thể đảm bảo được toàn bộ chất dinh dưỡng mà chúng ta cần phải bón vào cây hấp thụ cách tối đa.

Các bà con nông dân có thể sử dụng máy đo pH chuyên dụng để có thể kiểm soát được nồng độ pH thường xuyên, cho kết quả nhanh chóng và chính xác nhất, để có thể cải thiện được nồng độ pH hiệu quả, giúp việc trồng cây gặp nhiều thuận lợi, mùa màng bội thu.

Nguồn: Tổng hợp