Ngăn chặn các nguy cơ bệnh trên thủy sản xâm nhiễm từ nước ngoài

Ngăn chặn các nguy cơ bệnh trên thủy sản xâm nhiễm từ nước ngoài

Tại kế hoạch quốc gia phòng và chống bệnh nguy hại ở trên thủy sản nuôi ở giai đoạn 2021 tới 2030 đã được Thủ tướng chính phủ mới đây phê duyệt, việc thực hiện ngăn chặn và kiểm soát các dịch bệnh xâm nhiễm gây nguy hại tới thủy sản từ các nước vào Việt Nam đã được chính phủ quy định rất rõ.

Theo văn bản phê duyệt thì để có thể ngăn chặn dịch bệnh trên thủy sản xâm nhập từ nước ngoài vào thì thủ tướng chính phủ đã yêu cầu thực hiện 3 quy định kiểm dịnh về nhập khẩu động, sản phẩm động vật thủy sản cũng như giám sát chủ – bị động.

Tiến hành thực hiện việc kiểm dịch nhập khẩu các động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản đúng quy định mà pháp luật ban hành và tổ chức tiến hành giám sát lấy mẫu cũng như xét nghiệm tác nhân gây ra bệnh nguy hiểm ở trên thủy sản đúng quy định ddo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra, tiến hành tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm bệnh mới ở trên động vậy, các sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu đúng cảnh báo từ phía OIE cùng mạng lưới trung tâm nuôi trồng thủy sản của châu Á.

Bên cạnh đó, tổ chức giám sát và theo dõi các tình hình bệnh ở trên thủy sản dùng làm giống sau khi nhập khẩu, nuôi ở vùng nuôi. Ngoài ta, tổ chức việc lấy mẫu thường xuyên theo định kỳ và xét nghiệm những tác nhân gây ra các bệnh ở trên tôm như là bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, bệnh đốm trắng, hoại tử cơ quan tạo máu, cơ quan biểu mô, vi bào tử trùng, hoại tử gan tụy, hoại tủy cơ, đầu vàng, hội chứng Taura. Bệnh nguy hiểm và bệnh mới ở trên tôm thường có các nguy cơ về xâm nhiễm cao vào trong nước ….

Thực hiện điều tra các dịch tễ, hướng dẫn biện pháp về xử lý trong trường hợp là phát triển các tác nhân gây ra các bệnh. Bên cạnh lấy mẫu và xét nghiệm các động vật thủy sản đưa tới khu cách ly, hết thời gian đi cách ly mà chưa có các dấu hiệu về mắc bệnh, bị chết nhiều và chết bất thường, các tổ chức điều tra về dịch tễ cần xác định các nguyên nhân, hướng dẫn làm biện pháp về phòng và chống dịch.

Hơn nữa, ngăn chặn, kiểm soát và kịp thời phát hiện cũng như xử lý nghiêm nhập lậu, buôn bán không hợp pháp sản phẩm thủy sản, thủy sản thông qua đường biên giới. Việc ngăn chặn các dịch bệnh xâm nhiễm từ nước ngoài này giúp bạn có thể giúp tôm nói riêng và thủy sản nói chung phát triển tốt, hạn chế được dịch bệnh trên thủy sản hiệu quả. Các bạn áp dụng cách ngăn chặn dịch bệnh trên để có thể đảm bảo được vụ nuôi tôm, thủy sản, giúp tôm phát triển, sinh trưởng tốt nhất.

Nguồn: Tổng hợp