Giải tỏa các áp lực đối với ngành tôm

Giải tỏa các áp lực đối với ngành tôm

Ngành tôm Việt Nam đối diện với rất nhiều thách thức và yêu cầu thị trường thế giới ngày cao, người nuôi tôm ở trong nước đang chịu các áp lực vật tư đầu cao và kém chất lượng, các con giống đã tiến hành xét nghiệm xảy ra các bệnh tật, tình trạng về treo đầm diễn ra phổ biến. Những con tôm cần có các cơ hội  chuyển mình.

Gây khó cho những người nuôi tôm

Trong ngành tôm của tỉnh Cà mau phát triển mạnh cùng phong trào nuôi tôm ở trên nhiều mô hình khác nhau từ quảng canh cải tiến tới quảng canh. Ngoài ra, nguồn tôm nguyên liệu được sản xuất mô hình quảng canh và nuôi tôm ở trên đất trồng lúa, tôm sinh thái có vai trò rất quan trọng với nguồn tôm nguyên liệu với chất lượng cao nhằm phục vụ cho xuất khẩu.

Nhưng trước quản lý chưa chặt từ ngành chức năng đối với giá cả thiết bị đầu vào mà đặc biệt là loại thuốc thúy y thủy dản làm dẫn tới xuất hiện công ty sản xuất các vạt tư kém chất lượng cùng hình thức bán và tiếp thị tới tận hộ nuôi cùng với hoa hồng khiến nông dân mắc bẫy và do chất lượng, khi dùng bệnh ở trên con tôm nguyên liệu ngày càng nặng.

Chủ nhiệm Hợp tác xã nuôi tôm công nghiệp với ấp Tân Phong, Cái Nước đã cho biết, Thuốc, khoáng, vi sinh … trôi nổi nhiều. Điểm yếu với giá càng cao thì mang tới hiệu quả càng tốt nhưng mà chất lượng tôm nguyên liệu tôm ngược lại  và kết quả người tôm chịu thiệt thòi.

Nói không với có kháng sinh

Để có thể hạn chế các rủi ro đối với những người nuôi tôm thì các năm qua, ủy ban nhân dân của tỉnh Cà Mau cùng với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tổ chức cuộc giao ban, giải pháp về quản lý kinh doanh, sản xuất tư vấn nông nghiệp và nâng cao chất lượng của con giống.

Đại lý phân phối các sản phẩm vật tư, con giống thực hiện cam kết lưu hành các sản phẩm giống và thuốc của các công ty uy tín và chất lượng. Tới đây thì nhiều cải thiện nhưng chưa đáp ứng được hết các nhu cầu của những người dân nuôi tôm hiện nay. Ông Thế Tài cũng cho biết: để có thể quản lý giá các vật tư về đầu vào chất lượng từng sản phẩm, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giải pháp.

Phai công nghệ về giám sát và hạn chế sang chiết sản phẩm gốc khiến giảm những tác dụng ở trên từng sản phẩm của doanh nghiệp. Trên hết thì quản lý giá bán giá bán của sản phẩm. như vậy thì người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm và giá bán hợp lý. Để nâng cao về chất lượng tôm giống thì ngoài việc tuân thủ các quy trình về nuôi khuyên cáo ngành chức năng thì người dân phải tuân thủ xét nghiệm tôm nguyên liệu trước khi tiến hành thả tôm.

Phát hiện công ty các bán thuốc rõ nguồn gốc thì cần báo cho các ngành chức năng xử lý. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng cần tăng cường về tuyên truyền cho hộ nuôi trước các hàng hóa, sản phẩm trôi nổi và khi mua các sản phẩm thì cần kiểm tra rất chất lượng và hạn dùng. Bộ chuyên môn ở trong tổ cần kiểm tra cơ sở để tránh việc tăng giá sản phẩm để cho người nuôi tôm tiếp cận giá đúng và có chất lượng tốt.

Nguồn: Tổng hợp