Nên dùng thức ăn thế nào khi nuôi cá lóc trong môi trường độ mặn cao

Nên dùng thức ăn thế nào khi nuôi cá lóc trong môi trường độ mặn cao

Tỷ lệ năng lượng chất protein/lipid cần được tối ưu khi nuôi cá nóc ở trong môi trường sống có độ mặn và nhiệt độ cao. Cá lóc là đối tượng nuôi rất quan trọng, phổ biến tại Đồng bằng sông Cửu Long do đây là mô hình nuôi rất phát triển, mang đến cho người dân hiệu quả kinh tế cao.

Để có thể kích ứng cùng với điều kiện khí hậu biến đổi như là hạn hán, xâm nhập mặn thì bà con cần phải nghiên cứu, thay đổi về nhu cầu chất dinh dưỡng phù hợp cùng điều kiện mới của môi trường như nồng độ muối, nhiệt độ tăng đột biến … Theo kết quả nghiên cứu thì tỷ lệ protein/lipid cho cá lóc tối ưu khi nuôi trong điều kiện có độ mặn và nhiệt độ cao.

Khoảng hơn 60 ngày tiến hành thí nghiệm, yếu tố nằm ở mức khoảng 27 độ C, 33 độ c, oxy hòa tan dao động 4,5 – 5,5 mgl, pH dao dộng 7 -7,5. Có hàm lượng về hòa tan trong nghiệm thức môi trường khoảng 28 độ C và 0 phần nghìn dao động 3 – 4,5 mg/l, 1,5 – 2,5 mgl trong nghiệm thức môi trường dao động là 34 độ C và 9 phần nghìn. Tỉ lệ sống và tăng trưởng cho cá lóc thấy được sự tương tác yếu tố về môi trowngf, tỷ lệ về năng lượng protein và lipid ở trong thức ăn.

Tỷ lệ tăng trưởng, sống cá đạt cao trong môi trường là 28 độ C, tăng trưởng ở trong nghiệm thức với tỷ lệ năng lượng trong thức ăn cao hơn những nghiệm thức tỉ lệ năng lượng ở trong thức ăn là thấp Các nghiệm thức khoảng 7% lipid và 40% protein đối với tăng trưởng cao dao động khoảng 0,68, tương ứng tỉ lệ về protein và lipid ở trong thức ăn khoảng 3,41 tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa với nghiệm thức tỉ lệ khoảng 3,36 hoặc 3,03 hoặc 3,82 cũng như khác biệt ý nghĩa dưới 0,05.

Do đó, tỷ lệ protein/lipid ở trong thức ăn có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của cá. Sự tăng trưởng cao ở trong nghiệm thức với hàm lượng lipid và protein thấp hay là cao để có thể đảm bảo được việc duy trì cân bằng, tỷ lệ về đóng góp năng lượng protein và lipid.

Khi có tỉ lệ sống thấp hay cao hơn so với nhu cầu làm giảm đi lượng tăng trưởng bởi do tốn phần năng lượng  đối với hoạt động về trao đổi chất. Cá sống trong môi trường với nhiệt độ, độ mặn là cao thì tiêu hao các năng lượng với nhiệt độ, điều hòa được áp suất tăng cao khiến cho cá tăng trưởng chậm, tỷ lệ chết sẽ tăng cao.

Như vậy, khi nuôi cá lóc trong nhiệt độ 28 độ C, độ mặn 0 phần nghìn thì mức lipid và protein ở trong thức ăn dao động là 40% protein và 7% lipid . Nếu như nhệt độ và độ mặn thay đổi thì bạn cần phải điều chỉnh thức ăn cho hợp lý.

Nguồn: Tổng hợp