Độ mặn thay đổi ảnh hưởng thế nào tới độ tăng trưởng tôm sú giống

Độ mặn thay đổi ảnh hưởng thế nào tới độ tăng trưởng tôm sú giống

Theo nghiên cứu của Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ cần thực hiện để có thể đánh giá được ảnh hưởng của thay đổi về độ mặn tới độ mặn tới tăng trưởng, tỷ lệ sống của loại tôm sú giống khi được ương với công nghệ Biofloc.

Trong quá trình nuôi tôm thì độ mặn chính là yếu tố rất quan trọng làm ảnh hưởng tới năng suất khi nuôi thả tôm, nhất là ở vùng đồng bằng sông cửu long. Qua các năm trước khi khí hậu, thời tiết biến đổi, hiện tượng thời tiết diễn biến thất thường, mưa kéo dài làm độ mặn trong ao nuôi giảm đột ngọt, gây ra nhiều khó khăn đối với quá trình về chăm sóc tôm nuôi.

Hơn nữa, trong quá trình thả giống tôm sú, độ mặn thay đổi làm ảnh hưởng tới tỷ lệ giống và khả năng sinh trưởng. Do đó, bà con cần phải xác định ngưỡng độ mặn thích hợp với tôm sú để cho tôm có thể phát triển và sinh trưởng tốt nhất.

Thực hiện các thí nghiệm về nuôi tôm sú

Thí nghiệm thực hiện với các 7 nghiệm thực thành 2 nhóm khác nhau:

Nhóm 1: Sốc độ mặn trong ao nuôi gồm có 5 nghệm thức như tôm thả trong ao nuôi có độ mặn là 20‰,  còn thả ương trong môi trường nước có độ mặn 5%, 10% cho tới 20% (đối chứng) và 30‰.

Nhóm 2: Còn 2 nghiệm thức chia thành 2 nhóm nhỏ hơn để có thể thuần nhanh với độ mặn giảm xuống còn 15‰ trong 3 giờ, thuần chậm giảm từ 20‰ xuống 5‰ trong thời gian là 3 ngày.

Tùy vào từng nghiệm thức mà lặp lại là 3 lần, bố trí ngẫu nhiêm bể nhựa chứa tới 70 lít nước, với mật độ khoảng 2 con/lít. Tôm nuôi được ăn khoảng 4 lần/ngày bằng các thức ăn chứa tới 40% đạm với chế độ ăn theo đúng khối lượng của thân tôm. Biofloc tạo bằng nguồn mật rỉ đường bón vào trong bể ương hàng ngày theo tỷ lệ là C/N bằng 10/1. Sau khoảng 20 ngày ương tôm thì yếu tố về môi trường sẽ nằm ở trong khoảng phù hợp giúp tôm phát triển mạnh mẽ.

Độ mặn có sự thay đổi đột ngột khi nuôi thả giống sẽ không tác động tới sự phát triển và tăng trưởng của tôm, tuy nhiên vẫn ảnh hưởng tới tỷ lệ sống. Theo các kết quả thì khi sốc độ mặn lớn thì tỷ lệ tôm sống càng thấp. Tôm giống thuần nhanh, thuận chậm sẽ không ảnh hưởng tới tăng trưởng, tỷ lệ tôm sống.

Khối lượng và tăng trưởng của tôm nuôi không bị tác động do sốc độ mặn nhưng tăng trưởng chiều dài ảnh hưởng, sốc về độ mặn sẽ càng lớn nên tôm tăng trưởng về chiều dài sẽ càng thấp đi.

Do đó, người nuôi tôm cần thuần hóa tôm nuôi trước khi cho vào trong ao thả, nếu thả trực tiếp thì độ mặn phù hợp không được chênh lệch vượt quá 5% để giúp tôn phát triển và sinh trưởng bình thường.

Nguồn: Tổng hợp