Điều kiện làm ảnh hưởng tới sắc tố da của cá thế nào

Điều kiện làm ảnh hưởng tới sắc tố da của cá thế nào

Sắc tố da của cá là 1 trong các tiêu chuẩn giúp đánh giá về chất lượng cá, rất quan trọng để quyết định được giá ở trên thị trường. Chẳng hạn như mau sắc thực phẩm liên quan tới chất lượng dự đoán, dấu hiệu cho phép những người tiểu dùng có nên mua hay không.

Nhưng ở trong điều kiện về môi trường nuôi thủy sản ảnh hưởng nhiều tới màu sắc của cá nuôi. Sắc tố da điều chỉnh do nhiều yếu tố gồm bên trong và bên ngoài. Do đó, các nghiên cứu được tiến hành để tìm hiểu cơ chế cơ bản liên quan tới sắc tốt cá, ảnh hưởng bởi điều kiện nuôi.

Yếu tố sắc tố da của cá là đặc điểm rất riêng của loài có phụ thuộc rất lớn vào cả số lượng, sự kết hợp của loài tế bào sắc tố ở trong lớp biểu bì cùng với lớp hạ bì. Khác với loài động vật có xương, người ta hay cho rằng đa dạng sắc tố ở cá chính là do nhân đôi bộ gen đã khiến phát sinh khoảng 30% gen liên quan tới sắc tố.

Bên cạnh đó, sắc tố da làm ảnh hưởng tới thay đổi ở trong môi trường sống và chu kì sinh sản bởi do phản ứng môi trường ở bên ngoài có phá vỡ hình thành của màu da của cá. Sắc tố cá được thay đổi thế nào? Yếu tố đầu tiên là cơ chế tế bào hoạt động. 1 mặt, sinh lý thay đổi màu sắc diễn ra một cách nhanh chóng tạo ra được sự chuyển động túi sắc tố. Bên cạnh đó, sự thay đổi về màu sắc xảy ra vài ngày hay là vài tuần, có liên quan tới sự thay đổi nồng độ sắc tố hay mật độ, phân bổ tế bào sắc tố ở bên trong của cơ thể con cá. Điều thứ 2 là do điều chỉnh hormone trong cá.

Khác với những loài động vật khác, cá có thêm cơ chế nội tiết tố kép nhằm điều chỉnh màu da. Bên cạnh đó, sắc tố của cá cũng bị ảnh hưởng từ hệ thần kinh. Thông thường thì màu sắc mắt thu nhận và xử lý ở trong lớp tế bào thị giác, 1 phần tại cấp độ tế bào thần kinh ở trong tủy gửi tới tế bào sắc tố kết nối trực tiếp với dây thần kinh.

Hơn nữa, điều kiện nuôi làm ảnh hưởng tới sắc tố về da cá. Với điều kiện nuôi cá chẳng hạn như là thức ăn, môi trường đa dạng với môi trường tự nhiên, làm ảnh hưởng tới hành vi và sinh lý của cá. Đối với việc nuôi thâm canh, các quá trình về xử lý, mật độ thả, vận chuyển, dịch bệnh, tiêm phòng … dẫn tới stress cấp tính, mãn tính với cá.

Các mối quan hệ sắc tố và dinh dưỡng  được nghiên cứu gây ra những thay đổi rõ rệt ở trong điều kiện về nuôi trồng. Astaxanthin chính là carotenoid sử dụng ở trong thức ăn nuôi trồng từ tảo, men, nấm, vi sinh giúp làm cải thiện được khả năng sống, hiệu suất về tăng trưởng, sinh sản, chịu bệnh tật và căng thẳng. Như vậy, sắc tố da là chỉ số liên quan tới sức khỏe.

Cần có nghiên cứu hơn để có thể xác định yếu tố về nội tiết có liên quan tới sắc tố khi mà cá nuôi trong môi trường tối ưu để giúp nâng cao về hiểu biết về rối loạn sắc tố.

Nguồn: Tổng hợp