Thay đổi độ mặn thế nào để giúp tôm sú tăng trưởng, phát triển

Thay đổi độ mặn thế nào để giúp tôm sú tăng trưởng, phát triển

Bạn nên biết, độ mặn là yếu tố rất quan trọng giúp cho con tôm sú có thể sinh trưởng, phát triển rất tốt. Do đó, nếu như chỉ số đó thay đổi thì năng suất khi nuôi sẽ diễn ra thế nào? Điều rất quan trọng khi nuôi tôm, nhất là nuôi tôm sú thì nước mặn là cần được kiểm soát được. Nếu như thông số độ mặn quá thấp hoặc quá cao làm ảnh hưởng chất lượng, chất lượng đàn. Bạn nên dùng thiết bị, máy đo độ mặn để có thể kiểm tra và đánh giá được chất lượng nước để biện pháp để có thể khắc phục giúp cho việc nuôi tôm tăng trưởng, phát triển tốt.

Thí nghiệm về  thay đổi về độ mặn trong môi trường nước nuôi tôm

Tạo ra môi trường nuôi tôm với dung tích khoảng 70l, số lượng tôm giống khoảng 2 con/lít. Tôm cần cho ăn khoảng 4 lần trong 1 ngày với trọng lượng tôm phù hợp. Bạn nhớ thực hiện khoảng 7 nghiệm thức để chia làm khoảng 2 nhóm để có thể kiểm tra được sự thích nghi tôm sú với môi trường nuôi tôm mới.

  • Nhóm 1: Tiến hành sốc độ mặn có chỉ số là 20‰, thả tôm trong độ mặn khoảng 5‰, 10 tới 30‰.
  • Nhóm 2: 2 nghiệm thức được chia thành 2 nhóm nhỏ thuần nhanh từ trong độ mặn khoảng 20‰ tới xuống 5‰.

Kết quả: Chỉ sau khoảng 20 ngày thì yếu tố về môi trường ở trong khoảng phù hợp, có độ mặn trong môi trường nước thay đổi ở trong quá trình về nuôi tôm để không làm ảnh hưởng tới sự phát triển, tăng trưởng của tôm nuôi nhưng tác động tới số lượng của tôm.

Độ mặn phù hợp để nuôi tôm sú

Để cho tôm sú có thể sinh trưởng, phát triển tốt thì bạn cần phải kiểm soát được chỉ số độ mặn của nước, chỉ số đó cần nằm ở trong ngưỡng phù hợp giúp nuôi thả đàn tôm đảm bảo. Do đó, cần phải căn cứ tôm đang ở ngày tuổi nào để có thể điều chỉnh chỉ tiêu độ mặn phù hợp. Theo kinh nghiệm, độ mặn phù hợp nuôi tôm sú dao động 8 – 20‰. Chỉ số đó giữ vai trò rất quan trọng đối với việc điều hòa áp suất giữa nguyên sinh chất từ nước và tôm sú. Hơn nữa, làm ảnh hưởng tới độ pH, độ kiềm cũng như khả năng sinh trưởng, phát triển của tôm. Độ mặn trong nước vượt quá sẽ khiến tôm phản ứng sốc, giảm khả năng về kháng bệnh.

Biện pháp cải thiện  được sự ảnh hưởng tới tôm sú từ chỉ tiêu độ mặn

Nếu như bạn thả tôm mới thì bạn cần tiến hành làm sạch sẽ ao nuôi, kiểm định được nồng độ PH, độ mặn, độ oxy hòa tan ở trong ao nuôi. Theo đó, chỉ số về độ mặn sẽ không được vượt quá là 5‰ để tôm có thể phát triển một cách tốt nhất. Cách giúp đảm bảo được số lượng đàn tôm khi thả thì bạn cần thực hiện thả tôm thuần hòa trước khi cho vào trong ao nuôi. Bạn nên tăng hoặc có thể giảm độ mặn nguồn nước từ từ để cho tôm có thể thích ứng, tăng khả năng kháng bệnh. Do đó, bà con nuôi tôm cần đảm bảo đo độ mặn thường xuyên và liên tục để có thể kiểm soát được độ mặn phù hợp trong ao nuôi, giúp tôm có thể sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

Nguồn: Tổng hợp