Quản lý môi trường ao nước, nền đáy của ao nuôi tôm

Quản lý môi trường ao nước, nền đáy của ao nuôi tôm

Một trong các vấn đề thách thức số một hiện nay chính là môi trường vùng nuôi, môi trường ao nuôi tôm khó kiểm soát. Do đó, tăng cường việc quản lý cho môi trường ao nuôi là việc rất cấp bách và cần thiết.

Yếu tố làm ảnh hưởng đến môi trường nước

Yếu tố hóa, lý, thủy: Độ sâu mực nước, nhiệt độ nước, độ mặn, độ kiểm, Nitrite … có liên quan đến tôm nuôi. Bên cạnh đó, 1 số trường hợp về ngộ độc bởi kim loại nặng, thuốc bảo vệ vật cũng có thể làm môi trường ao nuôi bị ô nhiễm. Yếu tố thủy sinh như là sinh vật phù du ở trong nước sẽ khiến màu nước, biển đổi lượng Do, độ pH, độ kiềm ở trong nước. Còn môi trường đất đáy như là nồng độ pH, thành phần cơ giới đất, thành phần hóa học như là phốt pho, hữu cơ, carbon, kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật … là yếu tố rất quan trọng mà các hộ dân cần phải quan tâm khi nuôi tôm.

Giải pháp môi trường trong nuôi tôm

1 số mô hình về nuôi tôm sinh thái tại DBSCL như là nuôi tôm ở trong điều kiện độ mặn cao thì nuôi tôm lúa ở trong nồng độ mặn thấp (tức là nước ngọt) vào mùa mưa và nuôi tôm ở trong đầm quảng canh tại Cà Mau, Bạc Liêu. Việc nuôi tôm chủ yếu là dựa vào nguồn thức ăn có sẵn của tự nhiên nên thả tôm có mật độ dày là không nên. Mô hình về tôm lúa khoảng 2,5 con/m2 cũng như quảng canh 3 con/m2.

Dùng thức ăn có từ tự nhiên, dùng ít phân hữu cơ nên môi trường tôm nuôi sẽ không bị ô nhiễm bởi không cần phải xử lý nguồn nước thải. Năng suất về nuôi tôm ở trong ruộng lúa cũng đạt năng suất cao khoảng 200 kg/ha, trong khi đó thì năng suất tôm ở trong đầm quảng canh đạt khoảng 200kg/vụ. Việc nuôi tôm với mô hình xen ghép trước kia được mở rộng hơn.

Việc nuôi tôm kết hợp với nuôi cá kình, rong câu và cua, dùng rong câu, cá bống, cá rô phi nuôi luôn canh ở trong cao. Việc nuôi này không mang siêu lợi như việc nuôi tôm sú đơn thuần nhưng hạn chế được các rủi ro, người nuôi có lãi và môi trường về ao nuôi sẽ được bảo vệ. Dùng các chế phẩm sinh học từ nhóm vi khuẩn và nấm men giúp cải thiện được sức khỏe của động vật, môi trường thủy sản trở nên phổ biến hơn mỗi ngày.

Loại vi khuẩn trong men vi sinh gồm chủng Bacillus chính là nhóm vi khuẩn phù hợp dùng ở trong ao nuôi, trộn vào trong thức ăn. Đây là vi khuẩn giúp biến đổi khí NH3 thành các sản phẩm ít độc giúp tôm nuôi có thể phát hiển mạnh mẽ.

Nguồn: Tổng hợp