Chỉ số độ mặn phù hợp để nuôi tôm chân trắng hiệu quả

Chỉ số độ mặn phù hợp để nuôi tôm chân trắng hiệu quả

Bạn biết, nuôi tôm chân trắng chính là nghề mang tới lợi ích về kinh tế cao. Do đó, để tôm có thể phát triển, sinh trưởng tốt, độ mặn ở trong ao nuôi tôm chân trắng cần đạt là bao nhiêu. Ở trong lĩnh vực về nuôi tôm thẻ chân trắng, độ mặn là 1 trong các chỉ tiêu nước rất quan trọng và quyết định tới sự sinh trưởng cũng như phát triển của tôm mang tới lợi ích kinh tế hiệu quả cho bà con. Độ mặn sẽ được xác định bằng máy đo độ mặn, khúc xạ kế độ mặn. Chỉ số đó cần nằm ở trong mức phù hợp để thủy sản phát triển tốt nhất nhất.

Độ mặn phù hợp để nuôi tôm chân trắng

Theo các nghiên cứu thì độ mặn sẽ được đo bằng máy test nước phù hợp ở trong ao nuôi tôm nằm ở trong khoảng 2 – 40‰. Chỉ số độ mặn tốt nhất cho tôm là khoảng 10 – 25‰. Do đó, để có thể tạo cho tôm có được môi trường phù hợp nuôi tôm chân trắng ở trong nước cần ở mức cho phép. Nhưng cần phải kiểm soát độ mặn để có thể tối ưu được môi trường, giúp cho tôm lớn, mang tới cho nền kinh tế về người nuôi tôm hiện nay.

Biện pháp độ mặn về nuôi tôm chân trắng

Ngập mặn và dâng lên từ nước biển khiến cho môi trường nuôi tôm ảnh hưởng, phải có biện pháp khắc phục tránh thiệt hại đối với nền kinh tế khi mà nuôi tôm trắng. Các bạn cần phải thực hiện các biện pháp sau đây:
  • Giống tôm khỏe thì điều này cần đảm bảo về số lượng đàn và khả năng thích nghỉ với biến đổi bất ngờ từ độ mặn.
  • Tiến hành kiểm tra về độ mặn bằng việc máy đo độ mặn. Điều này giúp bạn chủ động, phương án khắc phù hợp. Máy giúp bạn chủ động, có được phương pháp để khắc phục, nhanh chóng. Máy đo được mọi người sử dụng như bút đo độ mặn chống nước SA1397, bút đo độ mặn EZ-9909SP.
  • Kiểm soát môi trường về nuôi tôm, thực hiện việc bổ sung được nguồn ngọt, đảm bảo được ở trong ao nuôi.
  • Độ mặn để nuôi tôm thẻ chân trắng nằm ở trong 2 – 40‰, cần nắm rõ điều này để có thể kiểm tra, đánh giá một cách chính xác.

Yếu tố của kiểm soát về độ mặn ở trong ao nuôi tôm chân trắng

Việc đánh giá và kiểm tra độ mặn ở trong ao môi trường ao nuôi tôm giúp cho người dân có chủ động nắm bắt được tình trạng của ao nuôi, nhất là chủ động ứng phó việc thay đổi chỉ số bất ngờ ở trong nước. Độ mặn phù hợp cho tôm sinh trưởng, phát triển tốt ở trong 2 – 40‰, chỉ số hfu hợp để có thể phát triển nằm trong khoảng 10 – 25‰. Sử dụng máy kiểm tra để biết được các thông số, so sánh tiêu chuẩn độ mặn tiêu chuẩn để xử lý và khắc phục giúp tôm có thể sinh trưởng tốt. Để chủ động việc kiểm soát về môi trường nuôi tôm và có cách điều chỉnh độ mặn ở trong ao nuôi , bạn cần tham khảo thêm  nhiều bài viết hữu ích.

Nguồn: Tổng hợp