Cách tiến hành đo nồng độ pH trong môi trường nuôi tôm, cá

Thiết bị, máy đo độ pH sẽ giúp bạn không phải đoán màu pH hoặc dùng thuốc thử khác. Bạn chỉ việc nhúng thiết bị này vào trong nước ao, bể bơi, hồ cá và đọc thông số ở trên màn hình hiển thị.

Nồng độ pH là chỉ số rất quan trọng để có thể thể hiện chất lượng – môi trường sống của loài tôm cá. Nồng độ PH ở trong ao nuôi biến đổi do nguyên nhân, gây ảnh hưởng đến sự cân  bằng trong sinh thái. Vì thế, thường xuyên dùng máy đo nồng độ pH ở trong nước để có thể tra nồng độ là cần thiết.

Vì sao cần phải đo nồng độ pH ở trong ao nuôi cá, tôm?

Các ao nuôi được xem là hệ sinh thái nhỏ. Do ở đó không chỉ có cá, tôm … mà còn sinh vật phù du khác tạo ra chuỗi thức ăn tự nhiên tác động của con giúp cân bằng được hệ sinh thái và hướng đến thích nghi cao ở trong điều kiện sống của con cá, tôm …

Nồng độ pH trong ao nuôi trồng là nhân tố rất quan trọng để kiểm soát để có thể đảm bảo được môi trường sống của sinh vật như cá, tôm … và sinh vật phù du trong hệ sinh thái ở trong ao nuôi. Với nồng độ pH ảnh hưởng gián tiếp và trực tiếp đến việc phát triển và sinh trưởng, tỉ lệ sống của sinh vật.

Với sinh vật bởi con người nuôi trồng. Nếu như độ pH ở trong môi trường sống thấp, cao thì chúng thường gặp nhiều vấn đề như bệnh, kém phát triển, thẩm chí gây ra chết, thiệt hại cho người trồng.

Với sinh vật phù du thì độ pH gây ra ảnh hưởng, việc sinh vật chết gây mất sự cân bằng hệ sinh thái, làm ảnh hưởng giái tiếp tới tôm cá … sinh vật của người nuôi.

Điều quan trọng là nồng độ pH ở trong ao nuôi trồng có biến động mỗi ngày, 5 tới 6 giờ sáng thì nồng độ pH thấp nhất, khoảng từ 2 – 3 giờ chiều thì nồng độ pH ở mức cao. .Do đó, bạn cần phải thực hiện được đo độ pH ở trong ít nhất tầm 2 lần/ngày vào thời điểm ở trên để có thể kiểm soát nồng độ pH ở trong ao nuôi. Khi có chênh lệch thì bạn cần đưa ra biện pháp để khắc phục, điều chỉnh, đảm bảo môi trường cho tôm, cá sinh trưởng, phát triển.

Tiến hành đo nồng độ pH ở trong ao nuôi

Đo độ pH ở trong ao nuôi được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, thiết bị đo pH. Bạn nên dùng thiết bị, bút đo  độ pH hay máy đo độ pH để có thể đo trực tiếp, thường xuyên và từ đó kiểm soát được sự biến đổi nồng độ pH.

Chỉ với vìa thao tác, bạn sẽ nhanh chóng biết được nồng độ pH trong môi trường ao nuôi tôm, cá. Khi thấy biến động, bạn cần điều chỉnh để cho nồng độ pH phù hợp cho môi trường nuôi tôm, cá.

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *