Quá trình, đặc điểm của đất mặn hóa

Quá trình, đặc điểm của đất mặn hóa

Đất mặn chính là đất chứa quá nhiều muối hòa tan. Loại muối gặp nhiều ở trong đất như NaHCO3, MgCl2, Na2SO4, NaCl … Các loại muối có nguồn gốc đa dạng như ở lục địa, biển, sinh vật học … tuy nhiên với nguồn gốc nguyên thủy chúng là được hình thành từ phần khoáng đá núi lửa. Trong việc phong hóa đá, muối này sẽ bị hòa tan tập trung tại đạng địa hình thấp không thể thoát được nước.

Đặc điểm đất mặn hóa

Hình thành nên đất mặn hóa chính là kết quả tổng hợp các yếu tố như địa hình trũng, đá mẹ, mực nước mặn, khí hậu thì khô hạn, sinh vật lại ưa muối. Trong yếu tố nước ngầm mặn chính là nguyên nhân dẫn tới đất mặn.

Dựa trên nguồn gốc cũng như đặc điểm về tích lũy muối, phân chia thành 3 loại quá trình làm mặn hóa.

Quá trình đất mặn hóa bởi ảnh hưởng từ nước biển

Xảy ra tại miền nhiệt đới bởi ảnh hưởng từ biển. Khi mà nước biển tiến sâu vào đất liền theo sông ngòi, qua trận mưa bão hoặc mùa khô khi mà lượng nước ngọt thấp chảy về biển. Nước mặn vũng theo mao mạch và đường nứt ở trong đất để đi qua thấm vào nội đồng.

Quá trình đất mặn hóa bởi lục địa

Tại các vùng khô hạn, bán hạn hán thì loại muối sẽ khó tan hơn, vẫn nằm ở trong đất, chỉ có muối dễ tan: Nacl, Nacl2, Mgcl … nhưng cũng không vận chuyển xa được, tích tụ tại địa hình trũng. Do điều kiện về khô hanh cũng như mực nước ngầm sẽ cạn hơn thì muối di chuyển, tập trung ở trên lớp đất mặt bởi quá trình thoát nước và bốc hơi.

Nguyên nhân tạo nên lục địa mặn hóa

  • Do tưới tiêu là không phù hợp
  • Do quá trình về mặn hóa
  • Do dâng nước mao quản ở mạch nước ngầm

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *