Dấu hiệu nhận biết nồng độ PH thấp

Dấu hiệu nhận biết nồng độ PH thấp

pH là chỉ só nhằm xác định được tính chất hóa học có trong nước. Với thang pH từ 0-14 Trên  lý thuyết, nước với độ PH là 7 có nghĩa là trung tính, lớn hơn 7 là nước tính kiềm và nhỏ hơn 7 là tính a xít.

Người ta đo độ Ph trong nguồn nước nhằm

  • Đánh giá được khả năng về ăn mòn kim loại với vật chứa nước, đường ống
  • Đánh giá được nguy cơ kim loại hòa tan trong nguồn nước như cadmium, kẽm, sắt, đồng … có trong vật chứa nước và đường ống.
  • Tiên liệu tác động đến độ chính xác nếu dùng biện pháp về xử lý nguồn nước. Quy trình về xử lý nguồn nước và các thiết bị đo pH chất lượng, thiết bị máy xử lý được thiết kế với pH giả định trung tính từ 6-8. Vì thế, người ta điều chỉnh pH khi tiến hành xử lý nước

ảnh hưởng độ pH tới sức khỏe

  • pH ảnh hưởng tới vị nước
  • với nguồn nước khi độ pH lớn hơn 7 chứa ion nhóm bicarbonate và carbonate. Độ PH nhỏ hơn 7 chứa ion gốc axit.
  • pH trong nước liên quan tới tính ăn mòn đường ống dẫn nước, thiết bị và các dụng cụ chứa nước. Nhất là ở trong moi trường có pH thấp thì khả năng về khử trùng clo tạo thành chất trihalommethane gây ra bệnh ung thư.
  • pH thấp gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là men tiêu hóa.

Dấu hiệu nhận biết pH thấp

  • sử dụng máy đo pH chuyên dụng chất lượng
  • dễ thấy khi có vết mờ xanh rê trên vật chứa làm bằng đồng, vết màu đỏ ở trên vật chứa làm bằng thép.
  • Tiến hành xét nghiệm pH nước giếng: dụng cụ đo tinh xảo, phòng thí nghiệm cho kết quả chuẩn xác.

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *