Đất mặn, ảnh hưởng của nó tới phát triển cây trồng, cách phát hiện

Đất mặn, ảnh hưởng của nó tới phát triển cây trồng, cách phát hiện

Bạn biết, đại dương và biển chiếm tới 75% bề mặt hành tinh, 25% mặt đất mặn, và 1/3 là đất canh tác được tưới nước tích tụ muối.

may-do-do-man

Kiểu đất mặn

Đất chia thành nhiều mức độ nhiễm mặn là khác nhau gồm đất muối, mặn yếu và không mặn. Đất không mặn sẽ chứa hàm lượng muối ít hơn 0,35%, đất mặn nhiều chứa 0,6-1%, đất mặn yếu chứa từ 0,3-0,6%. Dựa trên lượng anion có trong đất, phân đất thành mặn sunfat-clorit, clorit-sunfat, cacbonat và mặn clorit. Kiểu đất mặn cacbonat natri là đất mặn và độc hại nhất cho chứa xoda ở trong đất, hình thành tạo ra kiềm mạnh.

Việc đất mặn vượt quá mức chính là nguyên nhân nhất gây hại đến cho cây trồng. Nếu độ mặn đất tăng tới mức sức hút nước trong đất vượt mức hút của rễ thì cây không lớn và phát triển được.

Độ mặn sẽ ảnh hưởng tới cây về vấn đề hoạt động sinh lý

Tổng hợp chất xytokinin ngưng trệ bởi rễ là 1 cơ quan tổng hợp chất phithormon nên sẽ ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cơ quan cây.

Sức hút khoáng từ rễ cây sẽ bị ức chế, dẫn tới thiếu khoáng chất. Bởi thiếu P vì thế quá trình phosphoryl bị kìm hãm, cây sẽ thiếu năng lượng.

Vận chuyển, phân phối chất đồng hóa ở trong mạch libe sẽ bị kìm hãm nên chất hữu cơ tích lũy ở trong lá tác động tới quá trinh tích lũy trong cơ quan dự trữ.

Dư thừa ion ở trong đất khiến rối loạn tính thẩm màng nên sẽ không tự kiểm tra chất đi qua các màng, ion rò rỉ ở ngoài rễ. Khiến việc trao đổi chất kém đi …

Cách phát hiện độ mặn trong đất

Ngày nay, có nhiều thiết bị giúp bạn có thể phát hiện ra được độ mặn, trong đó máy đo độ mặn được ưa chuộng và tin dùng nhất.

Máy đo độ mặn chất lương có thể xác định chính xác được nồng độ của muối trong đất thuận tiện kiểm tra lưu động.

 

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *