Chất thải nguy hại, phương pháp quản lý và xử lý

Chất thải nguy hại, phương pháp quản lý và xử lý

Chất thải nguy hại là các chất thải chứa các yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc có độc tính nguy hiểm khác. Do tính chất đặc biệt của loại chất này yêu cầu một quy trình xử lý tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng các chuẩn mực, nhằm không gây hại đến các yếu tố của môi trường cũng như sức khỏa của cn người.

xu-ly-rac-nuoc

Do tính đa dạng của các loại hình hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ nên chất thải nguy hại có thể đến từ các nguồn khác nhau chủ yếu như sau:

– Từ các hoạt động công nghiệp (sản xuất thuộc trừ sâu, kháng sinh, sơn mạ .. )

– Trong nông nghiệp ( sử dụng thuốc bảo về thực vật

– Trong sinh hoạt dân dụng ( Từ pin, từ rác thải y tế… )

Quản lý chất thải

Vấn đề quản lý và xử lý chất thải luôn là một vấn đề nan giải của cả các nước phát triển và đang phát triển. Tuy nhiên, việc quản lý chất thải nguy hại cần được đặc biệt lưu ý do tính chất nguy hại của chất thải và những hậu quả nặng nề mà chất thải này có thể gau ra đối với môi trường. Để việc đưa chất thải đến các điểm tập kết diễn ra nhanh chóng, thì công đoạn đầu tiên của chu trình là thu gom, lưa trữ tại cơ sở cần được đặc biệt lưu ý. Tiếp đó các bước về vận chuyển, xử lý, tiêu hủy hoặc tái chế chất thải này cần được đmả bảo đúng quy trình, được kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Các bước của quy trình quản lý chất thải về cơ bản như sau:

– Sau khi thu gom rác tại nơi tập kết, tiến hành vận chuyển rác thải đến bãi rác

– Xử lý và tiêu huỷ chất thải nguy hại: Sự phát sinh chất thải là một kết quả không thể tránh khỏi của sản xuất công nghiệp, bởi vì không có một qui trình sản xuất nào đạt hiệu suất 100% và vì thế vẫn rất cần phải có các giải pháp kỹ thuật để xử lý chất thải nguy hại

– Biến đổi hóa tính, sinh học nhằm phá huỷ các chất thải nguy hại hoặc biến thành các chất ít nguy hại hơn hoặc không gây nguy hại;

Các phương pháp xử lý rác thải nguy hại

–         Tái chế rác thải : Các loại rác thải nguy hại có thể tái chế như vỏ bao ni lông, linh kiện điện tử

–         Phương pháp sử dụng nhiệt: Sử dụng nhiệt để đốt các chất thải rắng thành chất lỏng, khí, hoặc rắn ( tro, xỉ ) và tỏa nhiệt

–         Phương pháp hóa lý: Đây là phương pháp dùng để thay đổi tính chất và thành phần của chất thải nguy hại hoặc sử dụng phương pháp vật lý để tách pha rắn lỏng, khí để biến đổi các chất thải này thành dạng ít nguy hại hơn. Đây là phương pháp được dùng để xử lý nước thải, bùn thải.

–         Phương pháp sinh học. Đây là phương pháp sử dụng các vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ ở trong rác thải trong điều kiện khí và kỵ khí. Sản phẩm của quá trình này sẽ là CO2 và nước. Đôi khi sẽ có thêm một số chất khí khác như amoniac, sunfit, ni tơ

–         Phương pháp đóng rắn chất thải

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *