Tìm hiểu về tính chất của Muối

Tìm hiểu về tính chất của Muối

Muối tác dụng với chỉ thị màu cơ bản và một số màu sắc thay đổi của muối mà chúng ta nên biết khi gặp phải. Đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp đâu đó sự thay đổi này và chúng không phải ngẫu nhiên hay một phép là gì đó mà đó chính là sự tác dụng của Natri Clorua đối với một số chất ở ngoài tự nhiên tạo ra những màu như thế . Hãy theo dõi sự biến đổi của chúng nhé.

 

Đổi màu thành xanh

Khi một kim loại mạnh kết hợp với một gốc axit yếu thì dung dịch muối đó sẽ chuyển màu quỳ tím thành xanh

VD: Na2CO3, KBr,…

 

Đổi màu thành đỏ

Khi một kim loại yếu kết hợp với một gốc axit mạnh thì dung dịch muối đó sẽ chuyển màu quỳ tím thành đỏ

VD: AgNO3, PbSO4,…

 

Không đổi màu

Khi một kim loại mạnh kết hợp với một gốc axit mạnh thì dung dịch muối đó sẽ không đổi màu quỳ tím

VD: KNO3, NaCl,…

 

XEM THÊM