Phân tích chất lượng nước trong ao nuôi với yếu tố axit

Xác định độ axit (acid) trong ao nuôi tương đối quan trọng, yếu tố này liên quan đến dao động pH trong ao nuôi. Lưu ý axit sẽ giúp quản lý pH hiệu quả.

Cơ sở phân tích độ axit trng ao nuôi

Khí CO2 hòa tan không thể hạ pH trong ao nuôi xuống thấp hơn 4.5. Trong ao nuôi pH đạt ngưỡng 8.3 thì hàm lượng CO2 hòa tan trong nước không đáng kể.

Khi pH trong ao nuôi thấp hơn 4.5 thì độ acid của nước do acid khoáng mạnh gây nên. Lúc này có thể khá dễ dàng xác định độ acid khoáng. Do CO2 tạo ra acid trong nước nên độ acid xuất hiện khi pH dao động ở ngưỡng từ 4.5-8.3. Được xác định bằng dung dịch kiềm loãng với chất chỉ thị màu là phenolphthalein. Độ acid do chất khoáng gây ra được xác định bằng chuẩn độ đến điểm dừng của methyl orange.

Chuẩn bị hóa chất

Dung dịch chỉ thị methyl cam: hòa tan 0.05g methyl orange với 100ml nước cất.

Dung dịch chỉ thị phenolphthalein: hòa tan 0.50g phenolphthalein với 50ml cồn 95 độ, thêm vào 50ml nước cất.

Dung dịch H.SO, chuẩn nồng độ đạt 0.02N.

Dung dịch NaOH để chuẩn đỏ: Pha dung dịch NaOH có nồng độ 1N bằng cách hòa tan 40g NaOH trong 1000ml nước cất. Pha loãng 20ml dung dịch này với dung dịch nước cất đun sôi để vừa nguội thành 1000ml dung dịch có nồng độ 0.2iV. Giữ dung dịch này trong chai polypropylene có nút đậy thật chặt hoặc chai thủy tinh nút cao su và kiểm tra lại nồng độ mỗi ngày trước khi sử dụng. Để kiểm tra lại nồng độ của dung dịch NaOH o,02N, ta lấy 20ml dung dịch H2SO4 chuẩn cho vào một cốc, sau đó cho thêm 80ml nước cất. Thêm vào 2 giọt phenolphthalein, dung dịch sẽ chuyển hồng. Chuẩn độ bằng NaOH cho đến khi chỉ cần thêm 1 giọt nữa là dung dịch mất hoàn toàn màu hồng. Lúc này có thể tính được nồng độ N của NaOH qua công thức.

NV-N’V’

Trong đó

N là nồng độ của dung dịch chuẩn độ

V là thể tích của dung dịch chuẩn độ đã sử dụng

N’ là nồng độ của dung dịch được chuẩn độ

V’ là thể tích của dung dịch được chuẩn độ

Các bước tiến hành phân tích

Độ acid do chất khoáng tạo ra, lấy 100ml mẫu vào cốc lớn, thêm vào khoảng 4-6 giọt chỉ thị methyl da cam. Chuẩn độ bằng dung dịch NaOH chuẩn (đã được xác định nồng độ) cho đến điểm dừng của chất chỉ thị này (dung dịch có màu cam nhạt). Tính toán độ acid theo công thức nêu trên.

Độ acid tổng cộng, lấy 100ml mẫu vào cốc lớn. Thêm 2 giọt phenolphthalein và chuẩn độ bằng dung dịch NaOH chuẩn cho đến khi dung dịch chuyển thành màu hồng nhạt. Tính độ acid theo công thức nêu trên.

Thịnh Phát cung cấp đầy đủ các dòng máu đo pH để bàn chuyên dụng, máy đo pH cầm tay linh hoạt nhỏ gọn, dễ sử dụng và bút đo tiện ích, cho kết quả chính xác cao. Đa dạng các dòng máy như: Bút đo PH ATC 01; Bút đo pH AZ 8692; Bút đo pH ống dài AZ 8694 đầu thuỷ tinh nhọn; Bút đo pH ống dài AZ 8695 – đo mặt phẳng; Bút đo pH ống dài thuỷ tinh AZ 8693; Máy để bàn đo chất lượng nước AZ 86505; Máy để bàn đo đa chỉ tiêu AZ 86505; Máy đo đa chỉ tiêu AZ 8603 + 1 bộ Kit thử nhanh; Máy đo pH cầm tay HANNA HI8010; Máy đo pH cầm tay Hanna HI8014; Máy đo pH cầm tay HANNA HI8314 (pH, ORP, nhiệt độ); Máy đo pH cầm tay Mettler Toledo Pro2Go; Máy đo pH cầm tay Mettler Toledo SG2-FK; Máy đo pH có ngõ ra analog pH-512A; Máy Đo pH trong thực phẩm Hanna HI98161; Máy đo pH, mV Hanna HI9124; Máy đo pH/ ORP cầm tay AZ 8651; Máy đo pH/độ dẫn điện Mettler Toledo SG23 – SevenGo Duo; Máy đo pH/EC/TDS/nhiệt độ cầm tay HANNA HI 9811-5; Máy đo pH/EC/TDS/Nhiệt độ cho Hydro Hanna HI9814; Máy đo pH/EC/TDS/Nhiệt độ Hanna HI991301.