Lưu ý khi lấy mẫu nước thử để kiểm soát môi trường ao nuôi hiệu quả

Mẫu nước khi thử chỉ có giá trị khi chúng đại diện cho thủy vực nơi mà ta đang cần kiểm soát. Tại cùng một ao nuôi ở những vị trí khác nhau hay thời điểm khác nhau cũng cho ra các mẫu nước với thành phần hóa học khác nhau. Do vậy, khi tiến hành thử nghiệm đo các hàm lượng oxy, pH, độ mặn… trong ao nuôi, cần hết sức lưu ý đến độ chính xác của mẫu nước.

Thu mẫu nước cần lưu ý độ sâu trong ao nuôi

Trong mọt thủy vực, các tầng nước khác nhau cũng có những thành phần khác nhau. Do vậy các mẫu nước chúng ta tiến hành lấy được ở những mức độ sâu khác nhau như tầng tạo sinh hay tầng đáy trong ao nuôi sẽ cho ra các thành phần khác nhau. Trong ao nuôi tôm cá dù không quá sâu nhưng thành phần của nước sẽ khác biệt giữa tầng tạo sinh và tầng đáy.

Thể hiện rõ rệt khi quá trình quang hợp sẽ xảy ra nhanh và mạnh hơn ở tầng trên, gần mặt ao, nơi có cường độ ánh sáng mặt trời chiếu xuống lớn. Theo đó hàm lượng oxy hòa tan sẽ giảm dần theo độ sâu của ao nuôi, ngay chính tầng tạo sinh cũng đã có sự biến động. Tương tự với oxy, hàm lượng khí CO cũng sẽ tăng và hàm lượng pH sẽ giảm dần theo độ sâu của ao nuôi do ảnh hưởng từ quá trình quang hợp.

Tại tầng mặt, mật độ của các loại sinh vật phù du cũng lớn hơn so với tầng đáy sâu, nhất là ở những khu vực ao nuôi có loài tảo lam nổi chiếm ưu thế.

Những yếu tố có tốc độ chuyển hóa chậm như Kali, Na, Magie, Ca… hàm lượng thường đồng nhất ở tầng tạo sinh.

Khi hàm lượng của một chất thay đổi theo độ sâu thì chúng ta phải tiến hành thu mẫu nước ở nhiều độ sâu khác nhau nhằm tính ra gia trị trung bình đại diện cho tầng tạo sinh. CHúng ta coe thể tiến hành trộn các mẫu nước thu được ở những độ sâu khác nhau để tạo thành một mẫu nước trước khi tiến hành phân tích hoặc sử dụng dụng cụ thu mẫu dạng cột để tiến hành thu mẫu chung.

Lưu ý vị trí thu mẫu nước trong ao nuôi

Đối với nhiều yếu tố khác nhau, mẫu nước tiến hành thu được từ nhiều vị trí khác nhau trong ao nuôi ở cùng một độ sâu cũng đã có thể khác nhau về hàm lượng. Sai biệt này thường tương đối lớn với mật độ sinh vật phù du hay các chất lơ lửng do bởi tác động của gió, chúng có xu hướng tập trung trọng điểm ở một khu vực nhất định trong ao nuôi.

Đơn cử như với tảo, thường chúng tập trung nhiều ở dọc bờ ao. Hàm lượng phốt pho cũng biến động lớn do bị thực vật phù du hấp thu rất nhanh. Sự khác biệt về mật độ thực vật phù du giữa các khu vực trong ao nuôi sẽ tạo ra biến động lớn về hàm lượng oxy hòa tan, nồng độ pH hay CO2.

Mức độ biến động này không lệ thuộc vào diện tích ao nuôi. Một số nhà nghiên cứu đã thử nghiệm theo dõi 14 ao nuôi với diện tích từ 0.4 đến 10ha cho thấy độ biến động đều như nhau. Các số liệu thu được cho thấy khi cần tiến hành thử mẫu nước chính xác, chúng ta cần lấy từ 3-5 điểm khác nhau trong ao để phân tích và lấy giá trị trung bình để cho kết quả chính xách nhất.

Thịnh Phát cung cấp các sản phẩm Kit thử nhanh chính xác KIT KIỂM TRA NHANH ACID TỔNG;

KIT KIỂM TRA NHANH AMINE; KIT KIỂM TRA NHANH AMMONIUM; KIT KIỂM TRA NHANH ARSENIC; KIT KIỂM TRA NHANH CARBON DIOXIDE; KIT KIỂM TRA NHANH CHLORIDE; KIT KIỂM TRA NHANH CHLORINE; KIT KIỂM TRA NHANH CHLORINE DIOXIDE; KIT KIỂM TRA NHANH CHROMATE; KIT KIỂM TRA NHANH ĐỘ CỨNG CANXI; KIT KIỂM TRA NHANH ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC; KIT KIỂM TRA NHANH ĐỘ ĐỤC…

Thông tin liên hệ – Mua hàng

Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Thịnh Phát

Địa chỉ: 280B3 Lương Định Của. Phuong An Phú. Quận 2

Điện thoại: 028.66803890

Di động: 0914 130 988 (hỗ trợ 24/7)

http://tp-tech.vn/