Lưu ý biến động theo ngày, theo mùa khi lấy mẫu nước thử

Lấy mẫu nước thử nhằm tiến đến tiêu chí xác định chính xác các chỉ tiêu như hàm lượng oxy hòa tan, nồng độ pH… Sự biến động của các chất này ảnh hưởng mật thiết đến sự sống, sự sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi. Do vậy khi tiến hành lấy mấu nước thử xác định các yếu tố đó, cần lưu ý sự biến động của chúng theo ngày và theo mùa.

Sự thay đổi trong một ngày

Trong một ngày khi ánh sáng mặt trời lên tác động đến quá trình quang hợp nên cũng khiến hàm lượng các chất biến động trong ngày. Oxy hòa tan biến động trong ngày rõ rệt khi vào ban ngày, hàm lượng oxy hòa tan tăng cao nhất vào thời điểm buổi chiều và về đêm hàm lượng oxy xuống thấp và thấp nhất và thời điểm hừng đông.

Trái ngược với sự biến động của hàm lượng oxy hòa tan là hàm lượng khí CO3 và khí này tác động đến dự biến động của nồng độ pH.

Biến động của CO2 cũng diễn ra trong ngày và tác động thay đổi đến lượng muối carbonate và bicarbonate.

Những yếu tố khác như độ cứng tổng cộng, độ kiềm tổng cộng, hàm lượng K thì không biến động trong ngày.

Do đó khi tiến hành lấy mẫu nước thử cần hết sức lưu ý thời điểm thu mẫu bởi sự niến động của các yếu tố trong ngày cần được xem xét.

Nhìn vào quy tắc đó, chúng ta sẽ nhận biết được nếu muốn biết hàm lượng oxy hòa tan thấp nhất trong ao nuôi thì cần tiến hành lấy mẫu nước thử vào thời điểm hừng đông. Và để biết hàm lượng oxy hoàn tan trung bình trong ao nuôi cần thu mẫu nước thử vào thời điểm buổi chiều. Khi phân tích mẫu nước thử cần tách riêng từng thời điểm khác nhau.

Khi cần theo dõi biến động trong ngày của một yếu tố nào đó (để vẽ đồ thị biến động), chúng ta nên thu mẫu nước khoảng từ 2-3 giờ/lần. Mức độ biến động của các yếu tố thường phụ thuộc mật thiết vào 2 yếu tố: mật độ thực vật phù du và bức xạ mặt trời. Tại những ao nuôi có mật độ thực vật phù du cao sẽ có biến động của các chất trong ngày cao hơn so với ao nuôi có mật độ thực vật phù du thấp. Tuy nhiên nếu vào ngày trời âm u, bức xạ mặt trời thấp thì cũng khó thấy được biến động của các chất trong ao có mật độ thực vật phù du cao.

Sự thay đổi theo các mùa

Độ hòa tan của các chất khí tăng lên khi nhiệt độ thấp vào mùa đông. Do vậy hàm lượng oxy hòa tan sẽ biến động theo mùa. Cùng với đó, hoạt động trao đổi chất của thực vật phù du giảm vào thời điểm nhiệt độ thấp, vào thời điểm các tháng lạnh, biến động trong ngày của các yếu tố bị ảnh hưởng bởi thực vật phù du sẽ không lớn. Vào thời điểm các tháng có nhiệt độ cao, mật độ thực vật phù du biến động lớn nên tác động tạo ra sự khác biệt cao khi chúng ta so sánh kết quả phân tích mẫu nước thử thu vào những ngày khác nhau.

Khi tiến hành các thí nghiệm về nuôi trồng thủy sản, các nhà nghiên cứu thường lấy kết quả là giá trị trung bình để đánh giá một yếu tố môi trường qua rất nhiều lần thu mẫu nước thử trong suốt quá trình thí nghiệm. Tuy nhiên cách làm này sẽ không thể đánh giá chính xác đối với các yếu tố có sự biến động hàm lượng lớn. Đơn cử như hàm lượng oxy hòa tan trung bình trong ao nuôi có thể là 8mg/L. Con số này không đánh giá về sự thiếu hụt oxy hòa tan trong ao ở một thời điểm nào đó. Hàm lượng oxy hòa tan có thể thời điểm nào đó chỉ bằng 0 và là nguyên nhân gây chết cho cá trong ao nuôi. Do vậy khi trình bày về số liệu thu được trong quá trình lấy mẫu nước thử, cần liệt kê theo ngày để có thể theo dõi được sự biến động, thấy được giá trị cao nhất và thấp nhất ở từng thời điểm để lưu ý theo dõi, luôn đảm bảo nồng độ oxy hòa tan trong ngưỡng sinh trưởng và phát triển tốt cho thủy sản.

Thịnh Phát cung cấp các sản phẩm Kit thử nhanh chính xác KIT KIỂM TRA NHANH ACID TỔNG;

KIT KIỂM TRA NHANH AMINE; KIT KIỂM TRA NHANH AMMONIUM; KIT KIỂM TRA NHANH ARSENIC; KIT KIỂM TRA NHANH CARBON DIOXIDE; KIT KIỂM TRA NHANH CHLORIDE; KIT KIỂM TRA NHANH CHLORINE; KIT KIỂM TRA NHANH CHLORINE DIOXIDE; KIT KIỂM TRA NHANH CHROMATE; KIT KIỂM TRA NHANH ĐỘ CỨNG CANXI; KIT KIỂM TRA NHANH ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC; KIT KIỂM TRA NHANH ĐỘ ĐỤC…

Thông tin liên hệ – Mua hàng

Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Thịnh Phát

Địa chỉ: 280B3 Lương Định Của. Phuong An Phú. Quận 2

Điện thoại: 028.66803890

Di động: 0914 130 988 (hỗ trợ 24/7)

http://tp-tech.vn/