Kít thử nhanh đo hàm lượng calcium trong nước


Kit thử nhanh hàm lượng Calcium trong nước nuôi trồng thủy hải sản, nước cấp.

Kit thử nhanh Đơn giản cho kết quả trong 20 giây, ngưỡng phát hiện từ 20-400 ppm. Số lượng test là 50 test /hủ.

449,000 

Kit thử nhanh hàm lượng Calcium trong nước nuôi trồng thủy hải sản, nước cấp.

Kit thử nhanh Đơn giản cho kết quả trong 20 giây, ngưỡng phát hiện từ 20-400 ppm. Số lượng test là 50 test /hủ.

Danh mục:
CẦN TƯ VẤN -> BẤM VÀO ĐÂY