Kit thử nhanh hàm lương clo tự do trong nước


Kit thử nhanh đo hàm lượng clo tự do trong nước, mỗ hộp que thử có 100 que thử có thể tiến hành 100 phép đo.

299,000 

Kit thử nhanh đo hàm lượng clo tự do trong nước, mỗ hộp que thử có 100 que thử có thể tiến hành 100 phép đo.

Danh mục:
CẦN TƯ VẤN -> BẤM VÀO ĐÂY