Kit thử nhanh Ammonia trong nước


Các eXact® Micro thử Strip Amoniac đi kèm trong một chai 25 que thử và giọt thuốc thử được sử dụng trong trắc quang 638nm eXact®.

· Phạm vi phát hiện: 0,00-2,00 ppm
· Kit thử nhanh Đơn giản 20 thử nghiệm thứ hai
· Thời gian phát triển đủ các màu của hai phút cho kết quả

549,000 

Kit thử nhanh Ammonia trong nước đi kèm trong một chai 25 que thử và thuốc thử nhỏ giọt được sử dụng kèm với máy quang phổ cầm tay  Micro 20.

· Phạm vi phát hiện: 0,00-2,40 ppm
· Kit thử nhanh Đơn giản cho kết quả chính xác trong vài phút

Ứng dụng đo và ý nghĩa sử dụng.

Các dạng thường gặp trong nước của hợp chất nitơ là amôni, nitrit, nitrat, là kết quả của quá trình phân hủy các chất hữu cơ hoặc do ô nhiễm từ nước thải. Trong nhóm này, amôni là chất gây độc nhiều nhất cho cá và các loài thủy sinh. Nitrit được hình thành từ phản ứng phân hủy nitơ hữu cơ và amôni và với sự tham gia của vi khuẩn. Sau đó nitrit sẽ được oxy hóa thành nitrat. Ngoài ra, nitrat còn có mặt trong nguồn nước là do nước thải từ các ngành hóa chất, từ đồng ruộng có sử dụng phân hóa học, nước rỉ bãi rác, nước mưa chảy tràn. Sự có mặt hợp chất nitơ trong thành phần hóa học của nước cho thấy dấu hiệu ô nhiễm nguồn nước.

Danh mục:
CẦN TƯ VẤN -> BẤM VÀO ĐÂY