kiểm tra nhanh Salmonella


Kit kiểm tra nhanh vi khuẩn Salmonella trong thực phẩm thời gian phát hiện <24 giờ, sử dụng công nghệ sinh học phân tử rRNA độ chọn lọc đặc hiệu và chính xác cao.

Ngoài ra khách hàng không cần phải trang bị máy móc hiện đại đắt tiền ban đầu, sử dụng trang thiết bị có sẵn của phòng LAb như tủ ấm, pipet….

Độ chọn lọc cao không có phản ứng chéo với các loại vi khuẩn đường ruột Enterobateriacea.

Một sản phẩm của

SY-LAB Geraete GmbH Austria

hơn 40 năm nghiên cứu về vi khuẩn và vi sinh, sản phẩm được sử dụng rộng rãi khắp Châu Âu và thế giới.

Kit kiểm tra nhanh vi khuẩn Salmonella trong thực phẩm thời gian phát hiện <24 giờ, sử dụng công nghệ sinh học phân tử rRNA độ chọn lọc đặc hiệu và chính xác cao.

Ngoài ra khách hàng không cần phải trang bị máy móc hiện đại đắt tiền ban đầu, sử dụng trang thiết bị có sẵn của phòng LAb như tủ ấm, pipet…. dù sử dụng công nghệ sinh học phân tử nhưng khách hàng không cần phải có  máy luân nhiệt PCR hay điện di mao quản…

Độ chọn lọc cao không có phản ứng chéo với các loại vi khuẩn đường ruột Enterobateriacea.

Giới hạn phát hiện là 01 CFU, khách hàng có thể lấy trực tiếp 1CFU nghi ngờ trên môi trường chọn lọc để xác nhận vi khuẩn Salmonella gây hại trong vòng 3-5 giờ

Qui trình thử nghiệm cực kỳ đơn giản với 01 bước tăng sinh cùng với môi trường Oxoid one Bouillon + additive trong 18-24h, sau đó lấy mẫu làm giàu phân tich với kit thử nhanh Samonella SY-LAB trong 45 phút để được kết quả ngay.

Danh mục:
CẦN TƯ VẤN -> BẤM VÀO ĐÂY